+371 28 798 852

Darba laiks: Pr. - Pk 10:00 - 18:00

Distances līgums

Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem: Pārdevēju: interneta veikala www.scrapbooking.lv īpašnieku Vertex Pro SIA, reģistrācijas numurs 40003937126, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003937126, juridiskā adrese: Smilšu 6, Baloži, LV-2112, Latvija, un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā www.scrapbooking.lv.

 

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti  interneta veikalā www.scrapbooking.lv, bet neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Pārdevēja tirdzniecības vietās.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pirkumu www.scrapbooking.lv var veikt jebkura persona.

1.2. Reģistrējoties www.scrapbooking.lv kā privātpersona spēkā ir privātpersonu cena euro ar PVN. Reģistrējoties E-veikalā kā juridiska persona precēm ir redzama vairumtirdzniecības cena euro ar PVN.  

1.3. Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies Preces www.scrapbooking.lv un iepirkuma grozu nosūta Pārdevējam, nospiežot pogu „Pasūtīt”.

1.4. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces www.scrapbooking.lv, ja nav iepazinies ar Distances līguma vai nepiekrīt Distances līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs pasūta Preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Distances līgumu un bez iebildumiem piekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem.

1.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pircējam iepērkoties www.scrapbooking.lv tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Iegādājoties Preces www.scrapbooking.lv, Pircējam ir iespēja reģistrēties, aizpildot reģistrācijas formu www.scrapbooking.lv

2.2. Reģistrējoties www.scrapbooking.lv, Reģistrētais klients piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus Reģistrētais Klients sniedz, aizpildot Reģistrācijas formu.

2.3. Pārdevējs ir tiesīgs personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un  nodot trešajām personām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.

2.4. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi tik, cik tas nepieciešams, identificējot Pircēju, informētu par darījumu, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Distances līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus www.scrapbooking.lv piedāvājumus, nodrošinot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.5. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

2.6. Mārketinga nolūkiem, piemēram, statistikai personas dati var tikt apstrādāti tikai apkopotā veidā.

2.7. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot LR tiesību aktos un Distances līgumā noteiktos gadījumus.

3. Preču cenas

3.1. Preču cenas www.scrapbooking.lv norādītas euro. Cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Piegādes izmaksas nav iekļautas cenā.

3.2. Juridiskām personām tiek piemērotas vairumtirdzniecības cenas atbilstoši noslēgtiem savstarpējiem sadarbības līgumiem.

3.3. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā www.scrapbooking.lv pasūtījuma veikšanas brīdī.

4. Pasūtījumu veikšana

4.1. Klients www.scrapbooking.lv var iepirkties tikai veicot reģistrāciju. Klientam ir iespēja veikt pasūtījumu arī telefoniski, zvanot operatoram darba laikā – darba dienās no 10:00 – 18:00 uz tālruni 28798852 mutiski nosaucot pasūtījumu vai pa e-pastu info@scrapbooking.lv.

4.2. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs. Tāpēc var būt situācija, ka Pircēja izvēlētā Prece nav vai nav pietiekamā daudzumā. Ja Pircēja  izvēlētā Prece nebūs pieejama vai nebūs vajadzīgajā daudzumā, ar Pircēju sazinās Pārdevēja operators un piedāvās tās aizvietošanu ar līdzvērtīgu vai saņemšanu līdz ar jaunu preču pievedumu.

4.3. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējs saņems automātisku e-pastu ar apstiprinājumu, ka pasūtījums ir reģistrēts sistēmā.

5. Samaksas kārtība un termiņi

5.1. Pircējs privātpersona jebkurā gadījumā vai juridiska persona kam nav pirkšanas līguma ar SIA Vertex Pro norēķinās par Precēm priekšsamaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto rēķinu.

5.2. Pircējam par pasūtītajām Precēm ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un rēķina saņemšanas.

5.3. Pircējs var saņemt Preces tikai pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par Precēm savā bankas kontā.

5.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu un atcelt Preces rezervāciju, ja Pircējs samaksu par Precēm nav veicis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

5.5. Pircējs Juridiska persona, kuram ir noslēgts Pirkuma līgums ar SIA Vertex Pro veic apmaksu līguma paredzētajā kārtībā.

6. Pasūtījumu izpilde

6.1. Darba dienās līdz pulksten 17.00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 17.00 un brīvdienās saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā. Pēc Pasūtījums apstrādes Pircējam uz norādīto e-pastu tiek nosūtīts rēķins ar Pārdevēja bankas rekvizītiem

6.2. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja Veikalā, veicot apmaksu skaidrā naudā, Prece jāizņem 7 dienu laikā no rēķina saņemšanas. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu un atcelt Preces rezervāciju, ja Pircējs nav izņēmis preci 7 dienu laikā vai nav paziņojis Pārdevējam par vēlāku izņemšanas laiku.

7.  Preču piegāde un pieņemšana

7.1. Privātpersonām  un juridiskām personām ir iespēja bezmaksas Preces saņemšana Pārdevēja Veikalā Rīgā E. Birznieka-Upīša iela 24.

7.2. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto Preču vērtības vai svara, piegādes vietas. Informācija par piegādes maksu

7.2.1. Pēc Pasūtījuma apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā, Pārdevējs izsūta preci 1-2 dienu laikā.

7.3. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja  e-pastu.

8. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

8.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma www.scrapbooking.lv) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

8.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs paziņo par to Pārdevējam aizpildot atteikuma veidlapu

8.3. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci iepriekš saskaņojot piegādes veidu.

8.4. Pārdevējs atmaksā Preces cenu septiņu dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

8.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

8.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, Preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:

8.6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

8.6.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

8.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus.

8.8. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem).

9.  Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

9.1. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja Veikalā un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.

9.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

 

10. Informācijas apmaiņa

10.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

10.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot www.scrapbooking.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.